МЕДИЯ ЕКИПА НА VOLVO OCEAN RACE НАПРАВИ ПЪРВИ ТРЕНИРОВКИ
Apr 13, 2011
Членовете на медия екипа MCM (Media Crew Member), които ще плават заедно с участниците в следващото издание на околосветската регата Volvo Ocean Race 2011-12 на борда на лодките от клас Volvo Open 70, направиха първите „сухи” тренировки. Както е известно според новия правилник на регатата в екипажния списък на всеки един от тимовете е включен по един член на медия екипа. Той няма право да управлява яхтата и да помага по време на вахта на дежурните яхстмени, но това не означава, че ролята му е само на наблюдател. Членовете на медия екипа могат да помагат при приготвянето на храната и при други битови дейности, като почистването и подреждането на лодката. Тяхното основно задължение е най-вече да отразяват по възможност в реално време живота на борда на яхтата и взаимоотношенията между останалите членове от екипажа. Членовете на медия екипа трябва да са всъщност много в едно, тъй като тяхно задължение е да снимат с фотоапарат и видеокамера, да монтират на борда телевизионни и радио репортажи и да предават на бреговия медия екип готовите материали с най-съвременното сателитно оборудване.

Участниците в плаващия медия екип се събраха в края на миналия месец в Лондон и Аликанте на работни срещи с организаторите на регатата. По време на първата среща те бяха обучавани от експерти на компанията Inmarsat, която е един от официалните партньори на Volvo Ocean Race 2011-12. Именно тя осигурява най-модерните навигационни и комуникационни системи и сателитното оборудване, което ще бъде монтирано на борда на всяка яхта.

„По време на теоретичните и практически упражнения в Лондон членовете на медия екипа научиха как работи сателитната система. След това те бяха обучени практически да работят със специалното медия оборудване, което компанията Livewire, ще монтира на борда на всяка яхта. С него ще записват, редактират, монтират и изпращат готовите за излъчване радио и телевизионни репортажи”, разясни целта на занятията шефът на Медия екипа на Volvo Ocean Race 2011-12 Рик Дип, с който Българският яхтен сайт ви запозна преди време. Рик плава на борда на яхта PUMA в последното издание на Volvo Ocean Race 2008-09, изявявайки се като един от най-добрите членове на медия екипа. Всъщност именно по време на последната състояла се през 2008 и 2009 г. околосветска регата за първи път експериментално в екипажните списъци бяха включени и членове на медия екипа. Тази идея се оказа много добра и отсега нататък тази практика става редовни за всичките следващи околосветски регати. Поради тази причина Рик е наясно какво очаква неговите колеги по време на следващата регата на борда Volvo Open 70.

„Много важно е всеки член от медия екипа не само да е наясно на теория но много добре и на практика как работи медия оборудването на борда на яхтата. По време на практическите упражнения всеки един от моите колеги записа, редактира и изпрати по няколко репортажа от медия оборудването до главната квартира на компанията Livewire. Този път изпращането бе от залата, в която се провеждаха упражненията. Следващия път обаче членовете на медия екипа ще трябва да изпращат съобщенията от тясната, клатеща се и влажна рубка на яхтата и то не до Livewire, а до Главната квартира на организаторите в Аликанте”, споделя Рик.

По време на първата работна среща групата на медия екипа усъвършенства уменията си да работят с фото и видеокамера камера, да прехвърля записите в компютъра на медия оборудването, да го монтира, редактира и изпраща на „голямата земя”. „Практическите упражнения показаха, че някои от членовете на медия екипа владеят много добре монтажа с програмата Final Cut. Други обаче имат само бегло понятие от нея и ще трябва да поработят по-усърдно. Налага се репортажите да бъдат монтирани в завършен вид на борда, тъй като изпращането на суровия материал със спътниковото оборудване от Южния Океан е много скъпо удоволствие. Затова като се каже, че трябва да се направи репортаж от 2,5 минути, той не може да е с продължителност от 3 минути”, пояснява тънкостите на занаята шефът на медия екипа на Volvo Ocean Race 2011-12.

Освен Рик във втората работна среща в Аликанте участва и Сандер Плуиндж. Сандер плава като член на медия екипа на борда на яхта Delta Lloyd по време на последното издание на околосветската регата. Двамата ветерани дадоха някои практически напътствия на младите си колеги, свързани с живота на борда и изпълнението на някои рутинни задължения, свързани с приготвянето на храната и поддържането на хигиената на лодката. В тези ежедневни битови задължения членовете на медия екипа участват наравно с всички останали членове на екипажа. „Не бива да забравяте нито ден и час за какво сте на борда. Трябва да се стараете да бъдете максимално полезни и постоянно да обяснявате каква е вашата задача на борда и защо ще правите това или онова на всеки член от екипажа”, напътства колегите си Сандерс Плуиндж.

Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra