СОФИЙСКИТЕ ВЕТРОХОДЦИ НА ВОЙНА ЗА ЩЪРКЕЛОВО ГНЕЗДО
May 03, 2011
Във връзка с публикацията ни „РЕГАТА ЛАЗЕР НА ИСКЪРА С ПОЛИЦЕЙСКИ САНКЦИИ” от 1 май 2011 г. получихме няколко коментара и предоставена от Централния софийски яхтклуб – ЦСЯК Академик, подробна информация за методичното съсипване на ветроходния спорт в столицата. Причина за тази съсипия е точещото се от години съдебно дело за собствеността на базата Щъркелово гнездо на язовир Искър. Делото се води между бившето държавна, а сега приватизирана организация БСФС и държавата в лицето на Комитета за физическо възпитание и спорт (КМФВС), а сега Спортно министерство.
Държавният орган за спорта прави няколко безуспешни опита да си върне имота. През 1999 г. Цвятко Барчовски, председател на тогавашния Комитет за физическо възпитание и спорт (КМФВС), иска от областния управител на София Васил Маринчев да бъде съставен акт за отреждане на въпросния терен на \"Дианабад\" като държавна собственост на името на КМФВС. Барчовски прилага и разрешението за строеж на медицински център от 1985 г. Подобен акт предприема миналата година и председателят на ДАМС Весела Лечева. В отговор зам. областният управител Сталин Генадиев изисква разрешение за строеж, навярно същото, което Барчовски е приложил преди време. "Търсим документите, но навярно са изчезнали. Те са съхранявани от администрацията на БСФС и, изглежда, не са предадени на държавния орган. Преди време, когато водихме дела срещу БСФС да си приберем базите на "Щъркелово гнездо" и Панчарево, едва успяхме да издирим всичко", каза Лечева пред в. "Капитал".
ЦСЯК Академик е имал сключен договор с БСФС за периода от 1.11. 2004 до 1.11. 2009 г. за наем на ветроходната база на Щъркелово гнездо. През този период клубът е изплатил сума в размер на 141000 лв. за наеми, ремонти, консумативи – ток, вода и заплати и осигуровки на служители на базата. В края на 2009 г. обаче без каквото и да било предупреждение договорът с ЦСЯК Академик е прекратен от страна на БСФС и базата е дадена под наем на частна фирма. Оттогава започва ходенето по мъките за софийските ветроходци. След като губят преди няколко години старата ветроходна база, намираща се на няколко километра северно от Щъркелово гнездо, столичните яхтклубове сега са отрязани и от строената специално като ветроходна база на „Щъркелово гнездо”.
Ето какво ни пише по този повод Никола Александров – старши треньор и член на УС на ЦСЯК Академик и старши треньор на националните отбори по ветроходство: „Мое лично убеждение и становище на ръководството на клуба и това на нашите членове е, че отдаването на базата на частна фирма, а не на спортен клуб, какъвто е ЦСЯК Академик, е в резултат на лобиране и защитаване на лични интереси или лично облагодетелстване в ущърб на спорта и ползването на обекта по предназначение. Ние все още вярваме, че ще ни бъде предоставена възможност за достъп в обекта и ползването му по предназначение.”
Членовете на ЦСЯК възнамеряват да предприемат всички позволени от закона действия, за да запазят правото си да тренират и организират ветроходни регати на язовир Искър. В клуба се обучават и тренират деца на възраст от 6-7-години нагоре, юноши и девойки, мъже и жени, както и ветерани на възраст 50 и повече години в следните класове: „Оптимист”, „Кадет”, „Лазер”, „420”, „470”, „Иксилон”, „ОК Динги”.

Това е накратко трънливата сага на софийските ветроходци. Ако някой има желание да се запознае по-подробно с фактите може да прегледа следните документи:

------------------------------------------------------------------------------------------------
1. ЦЕНТЪРА ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ (ЦВС) на язовир „Искър”- Щъркелово гнездо, който е специализиран спортен обект чието предназначение е за спортна дейност свързана с практикуването на ветроходния спорт. От създаването си през 70-те години на 20-ти век спортният обект съществуваше под наименованията „Градска ветроходна база” , а от 1996 г. носи името „ЦЕНТЪРА ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ”- Ветроходна база. На 08.05.2000 г. Областният Управител на Областната администрация на Област София инж. ик. г-н В. Маринчев е издал Акт № 02174 за ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ на основание чл.68,ал.1 от ЗДС, във връзка с чл. 2 ал. 2, т. 4 от ЗДС, ПМС № 107/17.06.92 г., ПМС № 90/29.04.1994 г., ПМС № 52 /17.02.1997 г., на основание на който имота е предоставен на КМФВС, (сега МФВС). До настоящият момент този акт не е отменян и е в законна сила. Независимо от изброеното по горе този имот се управлява от „Софспорт” ЕООД и БСФС с твърдението, че организацията притежава Акт за собственост на обекта, което води до дългогодишни съдебни спорове с държавния орган. Така и не става ясно кой акт за собственост е валиден, но който и да е ясно е, че обекта следва да се ползва по предназначение, т.е за обучение и спортна дейност по ветроходство.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Извлечение от е-мейл от Г. Натов - Зам. председател на БСФС до Никола Александров – старши треньор и член на УС на ЦСЯК Академик: (допуснатите правописни грешки са в оригинала)
Г-н Александров, благодаря Ви за поздрава. Аз също Ви пожелавам много здраве и успехи през новата година. Относно ползването на ветроходната база на яз.Искър мога да Ви уверя,че УС на БСФС също е зайнтересован тази база да работи ефективно. За съжаление все още имаме проблеми и спорове чия собственост е базата. Както знаете тя беше построена със собствени сили и средства от БСФС и всички стройтелни книжа и много други документи са на името на БСФС. Базата беше построена предимно на бригадирски начала от служители на бившия ГС на БСФС. По тези и други причини не може да се твърди, че тази база е публична държавна собственост. За нас е ясно какви са претенциите на държавата. В България официално няма закон за национализация на собственост на обществена спортна организация. Но виждате, че за съжаление нашата действителност е друга. Предполагам,че видяхте какво стана с гребната база на Панчарево, ко й в действителност стопанисва голяма част от обектите на Дианабат, тенис кортовете на БСФС в Борисовата градина, ски базите на Боровец, Пампорово, ветроходната база в Несебър, базата в Созопол и тн. и тн. Не е нормално с Постановления на МС да се национализират обекти на законно регистрирана обществена спортна организация. По този въпрос УС на БСФС прави необходимите юридически проучвания. Ние също имаме намерения за модернизация и ефективно стопанисване и управление на ветроходната база. Но спора за собствеността на базата не е приключил, което ни създава проблеми и отлагане на инвестиционни намерения. Пречи и на клубовете защото създава несигурност а в много случай и на необосновани претенции за приватизация. Нашето виждане по този въпрос е следното;- базата трябва да остане собственост на БСФС и да бъде модернизирана и дооборудвана за потребностите на водните спортове в това число и на ветроходството. Ако тя бъде национализирана нито ние нито Вие ще можете да я ползвате. Вероятно друг ще бъде стопанина й. Вече 20 години виждаме какво стана с огромна част от спортните обекти на БСФС и огромна част от базата на бившите ДФС. Като пример вижте ЦСКА. По тези въпроси водим разговори и с Министерството на спорта и с европейски структури в които членуваме. Надяваме се да намерим взаймно приемливи и правилни решения в интерес на спорта, а не на олигарси. Що се отнася до конкретни Ваши
предложения за сезон 2011 год. винаги имате връзка с председателя ни проф.Св.Иванов и с мен. Офисът ни е ст.507 в спортната палата- ежедневно от 10 до 18 часа.
С поздрав. Г.Натов …………..(Зам. председател на БСФС)

------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Извлечение от информация до УС на БСФС от Никола Александров, член на УС на ЦСЯК Академик
Относно: Ползване на специализиран спортен обект ЦВС –„яз. „Искър”- „Щ. гнездо”.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно решение на УС на ЦСЯК „Академик” и по препоръка на УС на БФ Ветроходство ми беше възложено да изготвя справка-информация за сведение на УС на БСФС и ръководството на „СОФСПОРТ” ЕООД относно изразходваните средства от клуба, свързани с наемането и ползването на ЦВС, яз „Искър”- „Щъркелово гнездо”- ветроходна база.
Централен Софийски Яхт Клуб „Академик” беше наемател на базата, съгласно сключен договор за наем на 5.12.2004 г., разходите свързани с експлоатацията по предназначение на обекта бяха както следва:
1. За наеми от 1.11.2004 до 31.12.12 2007 г. - 17 400 лева
2. За наеми от 1.01. 2008 г. до 1.11.2009 г. - 12 800 лева
3. За ремонти и поддръжка на ел мрежа и водопровод- 3 600 лева
4. За закупуване на електромери, хидрофор,бойлери и др.- 2 650 лева
5. За ремонт на бунгало № 2 16 800 лева
6. За ремонт на бунгало № 3 4 300 лева
7. За ремонт и обзавеждане на останалите бунгала 3 500 лева
8. За из граждане на баня, съблекалня 2 800 лева
9. За консумирана ел. Енергия, вода, извозване на смет и др.19 600 лева
10. За заплати и осигуровки на щатен служител на базата 43 900 лева
Общо : 127 350 лева
В периода ноември 2010 г. 01.11. 2010 г. :
1. Наеми до м. Август 2010 г. включително 3 000 лева
2. За консумирана ел. Енергия, вода, извозване на смет и др. 2 600 лева
3. За заплати и осигуровки на щатен служител на базата 8 320 лева
Общо : 13 920 лева
Както е видно общите разходи на клуба, свързани с експлоатацията на обекта възлизат на 141 000 лева, което за финансовите възможности на спортните клубове у нас е значителна сума.
В периода 2004- 2009 г. за наемните плащания ни се издаваха фактури, а плащането се извършваше по банков път.
Сумата, зап латена на фирма „Николай Болчев 2” ЕООД в размер на 3000 лева беше изплатена на ръка, срещу квитанцияи до настоящият момент не сме получили валидна фактура за да можем да отчетем направеният разход към фирмата, която ни преотдаде под наем част от обекта.
По наша информация с преотдаването на част от обекта под наем на ЦСЯК „Академик” и получената сума от 3 000 лева фирмата е погасила наемните си взаимоотношения със БСФС / „Софспорт” на три транша по 800 лева и след това се е разплащала на база на бартерни договорки с БСФС. Фирмата наемател и до момента не е изпълнила инвестиционната си програма, включена в договорните отношения с БСФС и „Софспорт”, което заявяване на намерения вероятно е натежало като основание да не ни бъде подновен договора за следващ период от време.
Приходите на ЦСЯК „Академик” като спортен клуб, регистриран в обществена полза през горният период са се набавяли както следва:
1. Целеви субсидии от МФВС (ММС, ДАМС);
2. По защитени проекти по програми на Столична община, МФВС (ММС, ДАМС);
3. От членски внос;
4. Дарения.


4. Извлечение от молба на ЦСЯК „Академик” до БОК:

Считаме, че отдавайки през ноември 2009 г. базата под наем. без да обяви процедура съгласно закона или без провеждане на директно договаряне с ЦСЯК „Академик” от БСФС („Софспорт” ЕООД) е извършено закононарушение с даването под наем на ЦВС на еднолична търговска фирма, която не осъществява дейност свързана с предназначението на този специализиран спортен обект..
БСФС като обществена организация има за цел да съдейства за развитието на спорта. Във връзка с горното, считаме че БСФС и „Софспорт”ЕООД са допуснали нарушение на разпоредбите на чл.50 а ал.1 от ЗФВС и чл.16 а л.7 от ЗДС и неправомерно е даден под наем горният специализиран спортен обект на еднолична търговска фирма. Ще настояваме УС на БСФС или ОС на БСФС да извършат проверка по случая обекта да се предостави на ЦСЯК „Академик” за ползване по предназначение.
Във връзка с гореизложеното, молим за Вашето съдействие да ни бъде осигурен достъп до спортният обект за да можем да осъществяваме планираната спортната дейност.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

5. Откъси от публикация във в. Капитал - БСФС-Имоти, собственост, далавери
Фирмата на бившия Българския съюз за физкултура и спорт(БСФС ) - префасонирван в министерство, после в агенция и сега пак в министерство, \"Спортстрой комплект\", вписала в капитала си стадиона. Въпреки, че той е държавна собственост, за което КМФВС разполагал със съответния нотариален акт. Как е станала трансформацията е пълна магия, но тя се е получила. В изясняването на \"странния\" случай се е намесила и Софийската областна управа, заведени бяха съдебни дела и след изминаване на всички трънливи пътеки на Темида, \"Юнак\" отново бе върнат на законния си държавен собственик . Докога ще запази статута си - ще видим. Господата от бившето БСФС имали апетити и към националния стадион \"Васил Левски\", изобщо те имали мераци всичко да продават и го правели където могат. Искали да взимат пари от обектите и комитетът да им плаща заплатите. В Добрич например имало две сгради, дадени навремето на спортното дружество \"Добруджа\", но неизвестно как БСФС-то се сдобило с нотариални актове за тях и раздавало на юруш обектите под наем на частни фирми офиси. А тамошните спортни клубове, плащайки солидни суми били принудени да търсят покрив другаде.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Любопитна е и съдбата на едно скъпо медицинско оборудване, закупено преди 1989 г. по второ направление за 336 000 щ. долара от ЦС на БСФС. Апаратурата била предназначена за изграждане на ортопедичната клиника на известния вече покоен проф. Шойлев. През 1997 г. обаче срещу 10 млн. лв. БСФС продал техниката на русенската окръжна болница. Само че, апаратурата изобщо не стигнала до Русе. За това КМФВС бил информиран от заместник-кметицата на града. В същото време комитетът търсел под дърво и камък точно тази апаратура, която по документи се водела, че е в Русе, но се оказало, че си стои в София. С помощта на икономическа полиция оборудването било открито в складовете на \"Локомотив\" в столичния квартал \"Надежда\". Въпреки надлежното запечатване на кашоните от с трана на полицаите, няколко дни по-късно апаратурата изчезнала. Десетте млн. лв. били върнати на бедната русенска болница, а какво са получили хората от БСФС - остава и до ден днешен загадка. Запознати твърдят, че знаят на кого точно е продадено медицинското оборудване, но тъй като нямат доказателства не се конкретизират. Все пак същите източници дават някои указания за \"посоката\" - частна клиника.
За изминалите години обаче, сезираната Софийска прокуратура не е изяснила каква е истината. По-тревожното е, че никой не е наясно с какви нотариални актове за спортни обекти разполага държавата и каква ще е оттук нататък съдбата на тази база, голяма част от която по ведоми и неведоми пътища мина в частни ръце. Мъглата около собствеността е пълна. Кой, как и на какво основание е стъпил в базите на софийските спортните клубове \"Локомотив\", Славия\" и \"Левски\" - това явно са все въпроси с повече от повишена трудност. ...........
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Помните ли абревиатурата БСФС? Под това наименование навремето се подразбираше съюзът, който управляваше спорта и физкултурата в България.
.........................................................................
Интересното е, че тази структура съществува и до днес като неправителствена организация под същото име, обединявала (както твърдят) повече от 70 спортни федерации и развива интересни дейности. Например като тази да извършва съмнителни сделки с имоти, отредени преди време от държавата за спортни цели, които с любезното съдействие на съюза изведнъж стават частна собственост.
Става въпрос за парцел от спортния комплекс \"Дианабад\", заключен между улиците \"Никола Габровски\", \"Васил Калчев\" и \"Св. Пимен Зографски\". В резултат на цялата операция държавата се лишава от имот, за който са изхарчени вече милиони левове.
Преди 20 години на това място с площ около девет декара с решени е на МС започва строителство на републикански център за спортна медицина и е закупено оборудване за един милион. През 1987 г. строежът е замразен по финансови причини, а апаратурата потъва някъде. В момента половината от тази площ се зас¬троява с жилищни блокове от лица, получили терена от реституцията.
БСФС изважда акт за собственост за останалите 4.9 декара през 2005 г., след което продава много бързо 2.5 декара на частна строителна компания \"БКС-запад\" за 50 000 евро, за да строят заедно \"нещо за спорта\", както обясни пред \"Капитал\" изпълнителният директор на съюза Николай Дойчинов. В същото време ДАМС спешно търси терен, на който да разположи Специализираната спортна болница по травматология, като отправя молби до областния управител на община \"Изгрев\" да актува земята отново като публична държавна собственост.
----------------------------------------------------------------------------------------
Загубеното наследство
Имотът на \"Дианабад\" всъщност е бил и последната недвижима собственост, която БСФС притежава, става ясно от обясненията на Дойчинов. През последните десет години БСФС загуби в съда или продаде всичко, което успя да задържи като имоти през 1992 г., когато бе създаден специализиран държавен орган за управление на спорта в България. При преобразуването БСФС трябваше да предаде на държавата обектите, определени по списък от МС. На практика обаче съюзът имаше свои фирми като \"Спортстрой комплект\", \"Софспорт\", които продължиха да се разпореждат с имотите, като продаваха дори и такива от листа на МС. Такъв е случаят например с вила в гр. Банкя на ул. \"Средна гора\" №8, от която БСФС е продал сградата, дворно място и гараж, показва справка в службата по вписванията.
Оказва се, че основният източник на финансиране на тази организация е търговия с имоти и рентиерство. \"Знаехме, че съю¬зът е имал фирми, които са притежавали имоти в цялата страна, и всичко е загубено или разпродадено. Остана само \"Софспорт\", която аз успях да стабилизирам и да получаваме наеми, с които се издържах ме\", обясни Дойчинов. Всъщност председател на БСФС в момента е проф. Светослав Иванов, бивш ректор на Националната спортна академия, но той отказа да коментира, тъй като не бил запознат с имотите на съюза.
-------------------------------------------------------------------------------------

Продажба след дарението

За части от парцела в местността \"Дианабад\" дълго време се водят реституционни спорове, в резултат на което от 9250 кв.м. по скица остават 4900 кв.м. В края на 2005 г. обаче БСФС, незнайно как и на основата на какви документи, успява да се сдобие с констативен акт за собственост. След това очевидно с цел да заобиколи разпоредбите на Закона за собствеността и да не предлага на всички останали собственици за продажба своята част от имота дарява една малка идеална част на бив¬шата общинска фирма \"БКС-запад\", за да им стане съсобственик. След това продава на същата фирма половината от имота за 50 000 евро при данъчна оценка 117.7 хил. лв.

\"БКС -запад\" се управлява от Иван Михалев, някогашен европейски шампион по свободна бор ба. Той е и президент на Българската федерация по джудо, в чието ръководство е Светослав Иванов. \"БКС-запад\" е част от \"БКС - София\", чиито акционери са група физически лица, а управител е отново Михалев. \"Капитал\" потърси Михалев, но от неговия офис не пожелаха да направят връзка.
През 2006 г. ръководството на БСФС взема решение за взаимно учредяване право на строеж с останалите съсобственици, в случая \"БКС-запад\", като срещу отстъпеното право на строеж БСФС следва да бъде обезщетен с 25% от общата разгърната застроена площ на сградата.
Ето как Дойчинов обясни мотивите за цялата схема: \"Преди три години видяхме, че земята на този имот на \"Дианабад\" се разграбва жестоко от реститутите. Затова се опитахме да си върнем земята, но както всички обекти от тоталитарно време, и този нямаше нотариален акт. Обявихме, че някои от хората, които имат пари, фирми и т.н., ще бъдат овъзмездени, ако ние с техните адвокати можем да придобием нотариален акт за \"Дианабад\". Така \"БКС-запад\" извади нотариален акт. Това е общ парцел със съсобственици, затова дарихме на \"БКС-запад\" една идеална част, за да може след това да им продадем на тях като собственици. Направихме го, за да си изплатим дълговете. Платиха 50 хил. евро официално и помогнаха с още 50 000 евро. Предишното ръководство дължеше над 100 000 лв.\" Дойчинов допълни, че още не е извадена скицата и има още работа по кадастъра. След като и това се случи, може да се очаква строителство на частни жилища за целите на една спортна организация, регистрирана в обществена полза.Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra