ДУНАВСКА ЗИМНА ИМПРЕСИЯ
Feb 05, 2011
Тези чудесни зимни снимки от няколко острови на Дунава получихме в края на миналата седмица по имейла от фирма „Гео Марин център”. Нейни експерти подготвят доклада за екологична съвместимостпост по един европейски проект за подобряване на корабоплаването по Дунав. Макар и правени най-вече при мъгливо и много студени време фотографиите са категорично доказателство за красивата, макар и сурова по това време на годната природа на Голямата река.

Снимки:
Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra