БЪЛГАРИН ПАТЕНТОВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ САМОЗАРЕЖДАЩ СЕ КАТАМАРАН
Jun 24, 2011


Обикновено сме свикнали най-новите еко изобретения, свързани с водния транспорт, да бъдат регистрирани и тествани в научните институти на САЩ, Япония или някои от водещите европейски държави. Има обаче един български учен и изобретател, който е познат далеч повече в чужбина, отколкото в родината си. Д-р Георги Тончев бе един от водещите лектори, който направи презентация за своята визия за бъдещето на индивидуалния автомобилен еко транспорт по време на състоялата се на 10 и 11 февруари в столичния хотел „Хилтън” конференция "Електромобилите - предизвикателствата на новата мобилност". При това българският изобретател използва като нагледно средство конструирания от него слънцемобил Solextra (на една от снимките). Д-р Тончев кръстосва успешно със слънцемобила си още от миналата година улиците и околностите на софийското с. Алино, тъй като 2-местният градски електокар е построен в гаража на вилата на своя изобретател в Алино. Тестовете показаха, че 2-местният градски електромобил изминава до 80 км със зареден от градската мрежа ток за 1,4 лв.

На името на изявеният български инженер, конструктор и изобретател са записани над 500 патента, като 34 от тях са регистрирани в сайта на Европейския патентен офис (ep.espacenet.com). С това списъкът с изобретенията на д-р Тончев не се изчерпва, тъй като редица негови патенти са признати в Англия, Израел, САЩ, Нова Зеландия и в други срани.

След като тества успешно няколко хибридни и електрически прототипа сега д-р Тончев се е заел с разработването и на много оригинален и маневрен електрически речен катамаран. Той се задвижва от две високоефективни реактивни водни колела. Когато катамаранът е закотвен в реката двете колела работят като хидрокинетични турбини, а електромоторите им генерират ток, който зареждат бордовите батерии.

Специално за българският яхтен сайт д-р Тончев представи лично патентования от него електрически катамаран както и своята визия за бъдещето на екологичния високоефективен воден транспорт.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ Д-Р ГЕОРГИ ТОНЧЕВ

Отавна е известно, че водният транспорт е най-големият замърсител с парникови газове в света. Но като че ли за него се отделя по-малко внимание, което е насочено повече към автомобилите. Но за тях от десетки години са задължителни катализаторите. А никой не говори и не прави катализатори, или нещо подобно, за намаляване на замърсяванията от водния транспорт, който засяга не само въздушната, но пряко и водната сфера. За избягване на замърсяването на редица вътрешни водоеми в Европа са взети радикални решения, като пълна забрана за използване на двигателите с вътрешно горене. Но това на практика не променя глобалната картина, в която водният транспорт продължава да води печалната класация по замърсяване на планетата.

Радикалното решаване на този глобален проблем е смяната на сегашната моторна тяга на водния транспорт с масово прилагане на електрическа тяга. Тя не е непозната за морските съдове. От изобретяването им насам всички подводници се задвижат изключително от електромотори. Независимо, че в надводно положение, батериите се зареждат от дизел- електрогенератори, а атомните подводници произвеждат електричество и за безбатерийно въртене на елмоторите. Фактически подводниците са хибридни водни съдове и то от типа на серийните (последователните) хибриди.

Поредицата от най-нови мои патенти за електрически и хибридни транспортни средства обхваща и водните съдове. А други мои изобретения са в сферата на хидрокинетичното производство на електричество за сметка на енергията на свобдно течащата вода в реките, моретата и океаните, включително и на приливите и отливите. Техническите решения, прилагани за транспортните средства и хидрокинетичното електричество синергично се обединяват в новия ми проект за задвижван от електрическа тяга речен катамаран. Неговата задвижваща система е напълно природосъобразна и по-енергоефективна от познатите корабни и лодъчни горивни двигателни системи.

Характерно за новия проект е, че за движението се използват реактивни гребни колела, чято енергийна ефективност е по-висока, от тази на нереактивните гребни коела. Същото реактивно водно колело е със специално конструирани лопати (патентно защитени), за да работи и като хидрокинетична турбина. Когато водният съд е на пристан или на котва в речно течение реактивните му гребни колела започват да работят като ефективни хидрокинетични турбини. В този случай елмоторите, които са обратими електрически машини, започват да генерират електричество за зареждане на бордните батериите. Освен от хидрокинетичните турбини батеритите могат да се зареждат от фотоволтаици, от електрическата мрежа на пристаните или пък могат да работят сменяни след като се изтощат.


За електрическия катамаран съм предвидил да се използват прецизно управляеми безчеткови обратими ел-машини от типа мотор/генератор. Освен че не се нуждаят от обслужване и подмяна на четките кте имат пониска себестойност и експлоатационни разходи в сравнение с двигателите с вътрешно горене, използвани традиционно във водния транспорт. Характерно за цялата двигателно-турбинна система на електрическия самозареждащ се катамаран е, че тя е с пряко предаване на движението, а различните скорости и маневрени се осъществяват безстъпково и с минимални енергийни загуби. Освен това ел-двигателите работят и като генератори в хидрокинетичните режими. Системата се управлява автоматично от интелигентна компютърна система (патенти BG 65421 и BG 65480). Таса се гарантира максимланата ефективност на електрическите машини, като в различните двигателни режими се максимизира добива от хидрокинетичната електрогенерация при различни скорости на водния поток.

Използването на гребни колела е познато от параходите още от 19-ти век. В сравнение с винтовете те имат някои предимства при по-плитко газещите съдове, а са и по-безопасни за водната фауна поради ниските им обороти. Масово познатите витлова тяга е икономически по-ефективна при водни движители, но те са високооборотни и са изключително опасни за водните обитатели.

Новоизобретеният реактивен воден гребен винт има редица предимства при плиткогазещи съдове. Същевременно обаче той предлага и допълнителна функция като хидрокинетична турбина, която е ефективна в широк обхват на скорости на водното течение (за разлика от много ниската ефективност на витловия движител като турбина и то само при високи скорости на течението). При две работни колела, като тези, които са представени на снимките и видеоанимацията, се постигат много плавни завои, чрез индивидуалното управление на всяко колело с отделен контролер, включително и при задния ход на катамарана. При обратно въртящи се гребни колела катамаранът прави завои почти на място. Такава висока маневреност е необходима за дейности при пристанищни услуги, както и за кораби-фериботи с плитко газене.

За речни приложения електрическите кораби могат да бъдат и с горивни клетки за електогенерация, а са приложими и на тролеен принцип с контактна мрежа по реката. Така докато са закотвени или са швартовани на речния пристан те могат да се използват и като хидрокинетични електроцентрали за захранване на битовата електрическа мрежата.

Снимки:
Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra