Страница 2/3
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде отрицателни оценки за нефтопровод "Бургас-Александруполис". Такава е позицията на ведомството за доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и на приложения към него доклад за оценка на степента на въздействие върху зоните
Страница 2/3
Изработка: logo_tevla.gif  |  Дизайн: enigra